СОД

Обществен трезор

leaf graphic
за съхранение на лични и фирмени ценности Направете Вашето отсъствие от дома или офиса по-малко рисково. Освободете се от неспокойството за най-ценните си документи, бижута, колекции.

Уважаеми клиенти,

За Вашето удобство и сигурност “СОД-ВАРНА” АД предоставя на своите клиенти услугата – съхранение на ценности в индивидуални касетки, намиращи се в специално помещение (Обществен трезор) в сградата на дружеството. В касетката можете да съхранявате пари, ценни книги, документи, колекции и други разрешени от закона предмети. Влаганите ценности са без обявена стойност и съдържание.

Вариант да намалите риска от безвъзвратно погиване на Вашето имущество е застраховката. Но няма застраховка, която да покрие моралните щети от загубата на документи и фамилни ценности.
Ето защо, най-надеждният начин за съхранение на ценности е в обществения трезор. “СОД-ВАРНА” АД Ви осигурява специален режим на достъп до трезора, изграден според най-съвременните стандарти за сигурност.

“СОД-ВАРНА” АД Ви дава възможност да упълномощите, с изрично нотариално заверено пълномощно, до две длъжностни лица да влагат и изтеглят ценности от касетката.

Необходими документи за наемане на трезорна касета от юридически лица

* Документи за самоличност на представляващите юридическото лице – лична карта
* Копия от съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние на фирмата
* ИН по ДДС

Необходими документи за наемане на трезорна касета от физически лица:

* Документи за самоличност – лична карта

Размерът на таксата се определя съгласно Тарифата на “СОД-ВАРНА” АД и е в зависимост от размера на касетката и времето, за което се ползва. Таксата се заплаща предварително.

• ТАРИФА ЗА НАЕМ НА СЕЙФ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
•ТАРИФА ЗА НАЕМ НА СЕЙФ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Гарантираме Ви удобство, сигурност, неприкосновеност и конфиденциалност при ползването на услугата. Единствено Вие или Ваш пълномощник имате достъп до Вашата индивидуална касета. Уникалният ключ на касетата единствен отваря вратата към Вашите тайни.

Работно време : 08:00 до 17.00 часа
Почивни дни: събота и неделя
Допълнителна информация може да получите на тел. 052/ 602-179

Оперативна Дежурна:

Тел: 052/659-386
GSM: 0888/000-600 вътр. 00

За Контакт