SmartLine 036-4

leaf graphicЦентралите SmartLine отговарят на изискванията на стандарти:

Централите SmartLine могат да управляват максимум до 36 линии /зони/ с конвенционални датчици. Към всяка линия могат да се свързват до 30 датчика. На всяка зона се поставя още една линия “I/O”, конфигурирана като open collector или като вход за газови датчици. Централата разполага с 4 базови зони (2 за версия SmartLine020-2), увеличавани до максимум 36. Добавят се платки SmartLine/8Z, всяка от които раполага с 8 линии. Има серия от изходи за активиране на устройствата за сигнализация или за предаване от разстояние. Графичен дисплей заедно с индикатори LED които показват състоянието на инсталацията. Към централата има възможност за свързване на 4 повторитeля (SmartLetUSee/LCD), които показват същата информация и изпълняват функции като резетиране на аларма, изключане на сирени и т.н. за да се гарантира съответствието съгласно EN54-2 не могат да се свързват повече от 30бр датчика. При монтиран модул INA55-101 на дисплея на централата се изписва концентрацията на газ на всеки 5 секунди.

Варианти на централите за пожароизвестяване SmartLine са:

  • SmartLine020-2 е централа с 2 зони без възможност за разширение
  • SmartLine020-4 е централа с 4 зони с възможност за разширение до 20
  • SmartLine036-4 е централа с 4 зони с възможност за разширение до36